Share This Post

Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) Belge Sahibi Firmaların Dikkatine!

Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) Belge Sahibi Firmaların Dikkatine!

Bilindiği üzere 23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yapılan düzenleme ile, onaylanmış kişi statüsüne ilişkin A, B ve C sınıfı ayrımının 15/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kaldırıldığı ve 15/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni onaylanmış kişi statüsü kapsamı hak ve yetkilerden devam etmek isteyen A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, bu belge için başvuruda bulunmaları gerektiği hususları TC. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi v Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 20.07.2017 tarihli ve 26679167 sayılı talimatlı yazıları ile Gümrük Bölge Müdürlüklerine bildirilmiş ve buna istinaden başvuruda bulunan firmaların belge talepleri karşılanmıştı. 

Bu defa anılan Tebliğ’in 13. Maddesi 1. Fıkrası; “Statü belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.” hükmü uyarınca söz konusu firmaların büyük çoğunluğunun belge geçerlilik sürelerinin 15.08.2019 tarihinde biteceği hususu göz önünde bulundurulursa, firmaların anılan belgelerinin geçerlilik süre sonuna yakın bir tarihte belge başvurusunda bulunmalarının iş yoğunluğu oluşturacağı ve bu durumun firmaların mağduriyet yaşamasına neden olabileceği mütalaa edilmektedir. 

Bu nedenle aynı maddenin 3. Fıkrası; “Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla bir süre kala yapılan başvurular, değerlendirilmeksizin başvuru sahibine iade edilir.” hükmü uyarınca, OKSB sahibi firmalar, belgenin son geçerlilik süresinden 4 ay öncesinden itibaren yeniden düzenleme için başvurabilmektedir. Dolayısıyla anılan firmaların mağduriyet yaşamasının önüne geçilebilmesini teminen, firmaların onaylanmış kişi statü belgelerinin yeniden düzenlenmesi hususunda Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir. 

Kaynak : İTKİB