Share This Post

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştı. Buna göre 15.08.2017 Tarihinden İtibaren Onaylanmış Kişi Statü Belgesi A, B Ve C Sınıfı Yerine Tek Tip Olarak verileceği bildirilmiştir.  . Söz konusu değişiklik ile onaylanmış kişi statü belgeleri;

1- Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf ayrımı olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenecektir.
2- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri serbest dolaşımdaki eşyanın ihracatında mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.
3- Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, Tebliğin 42/A maddesinde yer alan koşulları karşılamaları halinde; 
Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat dahil, tüm ihracat beyannamelerinde mavi hat uygulamasından yararlanabilecek, ilave koşulları sağlamayan onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine göre ithalatta ve ihracatta daha az muayeneye tabi tutulabilecektir.

Ayrıca; Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri herhangi bir ilave koşula gerek kalmaksızın, ithalatta mavi hat uygulaması hariç, aşağıdaki kolaylıklardan faydalanabileceklerdir;
a) Eksik beyan,
b) Kısmi teminat,
c) Götürü teminat,
d) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme,
d) İhracatta mavi hatta işlem gören beyannameye belge eklenmemesi,
e) Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi,
f) Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu kullanımı,
g) Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyanın alıcıya teslimi,
ğ) Ayniyet tespitinde farklı uygulama,
h) Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması 
yönetmelikçe belirlenmiştir.

OKS Tebliği (15-08-2017 tarihinde geçerli olacak değişikliklerin işlenmiş hali)