ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

Genelge No: 2019/19 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)

GENELGE(2019/19) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayı...

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) (11.05.2019 t. 30771 s. R.G.)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) B...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/16) (Hindistan Menşeli Menteşe ve Çekmece Rayları)

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Tablo-1’de gösterildiği üzere Hindistan ...

Sağlık Bakanlığı – Ön İzin Belgesi (Düşümsüz)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerind...

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/15)

İş bu tebliğ ile Yunanistan menşeli/çıkışlı olan ve önlemi etkisiz kıldığı tespit edilen ithalat kon...

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...

ET PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/26)

Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi k...

TS 3798 ANAHTARLAR-RAKORLAR VE BENZERLERİ İÇİN-METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/13)

Bu Tebliğin amacı, TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik” standardı...

TS 1031 CIVATA VE RONDELA TAKIMLARI – NORMAL VİDA DİŞLİ VE DÜŞMEYEN KONİK YAYLI RONDELALI TAKIMLAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/2)

Bu Tebliğin amacı, TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen K...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim U...

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Kağıtsız Gümrük Projesi” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde tüm gümrük idarelerinde...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.05.2019 t. 30762 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlan...

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ.

1 Mayıs 2019 tarihli 30761 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kişisel koruyucu donanımların tasarımı...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı: 956

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listesinde yer alan 7214.20 GTİP’li “Demir ve ala...

Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti hakkında bir genelge (GENELGE : 2019/9)

Gümrük Yönetmeliği’nin 195 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; gümrük idareleri zorunlu ...

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi (Genelge No: 2019/8)

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye ile diğ...

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmas...

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye’nin vergi avantajı sağlanan gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarılacağını açıkladı.

ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programı kapsamında koyduğu kriterleri sağlayan 120...