ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

A VE B SINIFI OKSB SÜRELERİ İKİNCİ BİR İŞLEME GEREK KALMAKSIZIN 15.08.2017 YE KADAR UZADI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü konuya ilişkin Dağıtımlı yazısında; 07.10.2016 tarihinden ö...

İhracatta Kıymet Araştırması

İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili olarak 2011/49 sayılı Genelge iptal edilerek yerine 2016/14 ...

AB’nin Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

Avrupa Birliği (AB) tarafından Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasına bir örneği ekte yer alan G/SPS/N/...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Zımni Red Konulu Yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Zımni Red konulu yazısı ilişiktedir. Yazıda 2577 sayılı İdari Ya...

İthalat Beyannamelerine Eklenecek Faturaların Niteliği Konulu 2016/12 Sayılı Genelge Yayınlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Beyannameye eklenecek faturaların niteliği konulu 2016/12 sayılı...

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/13 sayılı genelgesi yayınladı

Genelge ile 09/07/2015 tarihli ve 2015/15 sayılı Genelge’nin a bendine, ‘’2011/8 sayılı Genelge’de b...

Web Gümrük Yazılımının Kullanılması

Web gümrük için tıklayınız. Web gümrük kullanım kılavuzunun PDF halini buradan indirebilirsiniz.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:2)

18.04.2016 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama ...