ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Güncel Duyurular

Ayakkabı İlave Gümrük Vergi oranları güncellendi

2016/9118 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapı...

6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un Gümrük Kanunu İle İlişkisi

6736 Sayılı Kanunun Gümrük Vergileri ile ilgili Hükümleri.6736 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yap...

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun-UzlaşmaTalepleri konulu yazısı

19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı “Baz...

Geri Gelen Peşin İthalat Bedelinin İki Gün İçinde Tekrar Yurt Dışına Transfer Yapılmaması Halinde KKDF Tahsil Edilmesi Gerektiği Hk.

Gelirler İdaresi Başkanlığının, Bankalar Birliğine yazmış olduğu E.64991 sayılı 16/06/2016 tarihli y...

İGMD Saymanlık Duyurusu

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Saymanlık Duyurusu aşağıdadır.  (Temmuz 2016 Nakit Teminat) G...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, ask...

Dahilde İşleme İznine Sahip Firmalar İçin İtiraz Süresi 1 Ay

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar – 2016/9100 (19.08.2016 t....

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2016/9099 BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARA...

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.08.2016 t. 29806 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Ga...

TOBB Çin’e gönderilen ürünlere ait ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili duyurusu

TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Tarih : …/…/2015 Sayı : …/0412 Konu : Ülke...

ÖTV Sirkülerine istinaden GTİP tespiti ile ilgili 2012/8 sayılı Genelgeye son paragraf eklenmiştir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.03.01.00-010.06.01 –...

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün 12.08.2016 tarihli ve 18031743 sayılı yazısı

Sayı : 95588472-120.01.02 Konu : Parsiyel Konteyner 12.08.2016  18031743 DAĞITIM YERLERİNE Bölge Müd...

İngiltere’nin TTIP kararı Türkiye’yi de etkileyecek

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma kararı (Brexit) almasının ardından tüm ticaret v...

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar – 2016/9093

Karar Sayısı : 2016/9093 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hak...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33)

4011.50, 4013.20 gtipli bisiklet iç ve dış lastikleri ve 8714.99.90 gtip li aksam ve parçaların Tayv...

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 7/7/2010 tarihli ve 27634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde...

Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Tasarısı Yayınlandı

Gümrük Müşavirliği mesleğimizin yasal meslek örgütleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici 6. Madde...

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı

SBBUP (Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı) yazılımı 31/12/2015 Perşembe günü 18:00 ile 01...

2015/92 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçişe İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No...