Share This Post

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ

Serbest Ticaret Anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına ilişkin hükümlerin tek bir metinde yer alması ve ilgili anlaşmalarda bu metne atıf yapılması yoluyla sistemin işlemesi amacı doğrultusunda Bölgesel Konvansiyon metni oluşturulmuştur.

Türkiye ile konvansiyona taraf olan diğer ülke arasında mevcut ticaret Anlaşmasında yer alan Menşe protokolleri yerine , bölgesel konvansiyonun başladığında, bu yönetmeliğin 2. maddesinde dahil edileceği bildirilmiştir. PAAMK ) Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu sistemine dahil olan ülkeler, Batı Balkan Menşe Kümülasyonu sistemine dahil olan ülkeler ve halihazırda Gürcistan, Ukrayna ve Moldova’yı bir çatı altında toplamıştır.

PAAMK TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİON KARARLARI