Share This Post

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmelik, 1/11/2013 tarihli ve 28808 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”un Türkiye için uygulanmasında, 29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti ve Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10’uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği” hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK