Share This Post

Pil ve akümülatörlerin ithalatında yetkili ihtisas gümrüklerine İstanbul Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Pil ve akümülatörlerin ithalatında yetkili ihtisas gümrüklerine İstanbul Gümrük Müdürlüğü eklendi.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 154) (27.11.2018 t. 30608 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

“ 19 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.