Share This Post

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20.07.2017 tarihli 26679167 sayılı tasarruflu yazısı (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuruları)

statü belgesi başvurularının 15/08/2017 tarihinde önce yapılmasına olanak sağlanabilmesi için başvuru sürecinin aşağıda belirtilen usullere göre yürütülmesi gerekmektedir.

1. Hali hazırda geçerli olan A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine (OKSB) sahip olup anılan Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşulları sağlayanlarca aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmesi durumunda, bu taleplerini içerecek şekilde doldurulmuş başvuru formu (Anılan Tebliğ değişikliği kapsamında değiştirilen Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’n 9 no’lu eki) ve aranan tüm belgeler ile birlikte yetkili bölge müdürlüğüne 15/08/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan onaylanmış kişi statü belgesi için başvuru yapılması.

2. Hali hazırda geçerli olan A ve B Sınıfı OKSB’ye sahip olan kişilerce Tebliğin 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmemesi durumunda, yeni başvuru formu (Anılan Tebliğ değişikliği kapsamında değiştirilen Onaylanmış Kişi Statülüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’n 9 no’lu eki) ve aranan tüm belgeler ile yetkili bölge müdürlüğüne 15/08/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan onaylanmış kişi statü belgesi için başvuru yapılması.

3. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) tarafından, onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesine ilişkin olarak YGMS Programının “Tespit Koduna Özel Alanlar” bölümünde “C sınıfı”nın seçilmesi.

4. Yetkili bölge müdürlüğünce gerçekleştirilen başvuru incelemesinin 15/08/2017 tarihi öncesinde tamamlanması ve onaylanmış kişi statü belgesi için aranan koşullarının karşılandığının tespit edilmesi halinde;

a) Başvurunun sonuçlandırılmadan bekletilerek 15/08/2017 tarihinde onaylanmış kişi statü belgesi düzenlenmesi,

b) Belgeye ilişkin sisteme kayıt işlemlerinin 14/08/2017 tarihi itibariyle yapılması.

c) Sisteme kayıt işlemlerinin yapılmasında;

– 15/08/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmemiş olması veya bu talebin reddedilmesi durumunda Mavi Hat ve BS Takip programında yeni oluşturulan onaylanmış kişi statüsü profiline (OKS) kayıt yapılması,

– 15/08/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma talebinin olumlu sonuçlandırılması halinde, Mavi Hat ve BS Takip programında yeni oluşturulan 42/A profiline (OKS-42A) kayıt yapılması,

-Yapılan inceleme neticesinde olumlu olarak sonuçlandırılan bir başvuru sonucunda aynı anda hem OKS hem de OKS-42/A profillerine kayıt yapılmaması, bunlardan yalnızca inceleme sonucuna göre uygun olanına kayıt yapılması,

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuruları