ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 07.05.2019 tarihli ve 44122703 sayılı yazısı (Telsiz, telekomünikasyon ve terminal ekipmanlarının tasfiye işlemleri hk.)

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 07.05.2019 tarihli ve 44122703 sayılı yazısı (Telsiz, telekomünikasyon ve terminal ekipmanlarının tasfiye işlemleri hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı :30157710-380.01

Konu :Tasfiye İşlemleri Hakkında

07.05.2019 / 44122703
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :03.09.2013 tarihli ve 02269 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızın “5) ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA İLİŞKİN İŞLEMLER” bölümünde, GSM cihazları ve kablolu telefonlar hariç telsiz, telekomünikasyon ve terminal ekipmanlarının Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarlarına çekileceği ve söz konusu cihazların teknik incelemelerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili birimine yaptırılarak piyasaya arzında sakınca olmayanların tasfiyesinin yapılacağı yönünde talimat verilmişti.

04-05/04/2019 tarihlerinde Tasfiye İşletme Müdürlerinin katılımıyla 2018 yılı faaliyetlerinin ve yılsonu gerçekleşme rakamlarının değerlendirilmesi, 2019 yılı hedeflerinin, mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıda söz konusu cihazların BTK tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulamadığı, dolayısıyla telsiz ve telsiz telefon türü eşyanın tasfiyesinde tek yetkili işletmenin Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü olması sebebiyle ambarlarda söz konusu eşya dolayısıyla yığılma yaşandığı, telsiz cinsi eşyanın Ankara’da toplanmasının pratikte tasfiye sürecine faydası olmadığı, bu nedenle bu cins eşyanın tasfiyesinde diğer işletme müdürlüklerinin de yetkilendirilmesi hususu gündeme getirilmiştir.

Bu itibarla; telsiz, telekomünikasyon ve terminal ekipmanlarının Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü’ne gönderilmesi uygulamasına son verilmesi ve söz konusu eşyanın uygunluğunun tevsik edilememesi durumunda ise diğer tasfiye yöntemleri uygulanmak suretiyle işlemlere devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.