Share This Post

Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listelerinin Sona Erdirildiği

Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listelerinin Sona Erdirildiği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 04.04.2017 tarihli yazıda; ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)’na bitkisel ürün ihracatının ülkemiz ile RF makamları arasında imzalanan Memorandum ve Ek Memorandum ile 4 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan Protokol çerçevesinde yürütülmekte olduğundan bahisle,

Mezkur Protokol gereği Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Servisi tarafından talep edilen ihracatçı firma listesi uygulamasının sona erdirildiği belirtilerek, müteakip dönemde RF firma listeleri için ihracatçı firmalardan başvuru dosyasının alınmayacağı; buna karşılık, ihracat işlemlerinin önceden olduğu gibi ilgili tedbirler ve üretim şartlarının kontrol edilerek devam edeceği ifade edilmiştir.

http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-rusya-federasyonu-ihracatci-firma-listeleri-6.html