Share This Post

Sandıklar, bavullar, valizler, çantalar v.b.ürünlerdeki Gözetim uygulaması 30/9/2017 tarihinde kaldırılıyor.

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/9/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007-8