Share This Post

Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı

Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :73421605-145

Konu :Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı

30.10.2017 / 29056001

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Dağıtımlı 25.05.2016 tarihli ve 16211529 sayılı yazımız.

b) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 28.06.2016 tarihli ve 17006475 sayılı yazımız.

c) Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Dağıtımlı 26.08.2016 tarihli ve 18113166 sayılı yazımız.

Halihazırda Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünde uygulamada olan Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programının geliştirilerek, tüm Türkiye’de faal olan 19 Serbest Bölgede uygulamaya alınması ile serbest bölgeye giriş ve serbest bölgeden çıkış yapacak eşyanın ve aracın kapıdaki kontrollerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve sağlıklı istatistik üretilebilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, programın yeni versiyonu üzerinde teknik düzenlemeler tamamlanmış olup;

1. Serbest Bölgeye giriş yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eşya için TPS üzerinden;

a. İhracat beyannamesine konu olan eşya için 0961 Kodlu SBİF,

b. 5000 USD ve altı sarf ve demirbaş malzemesi için (ihracat beyannamesi verilmesine gerek olmayan eşya için) 0992 kodlu SBİF,

temin edilecek ve ön beyanda refere edilecektir.

2. Bakanlığımızın web sitesi üzerinde yer alan Serbest Bölge Ön Beyan programı Tek Pencere Sistemi ile entegre edilmiştir. Ön beyan işlemlerinde SBİF bilgileri 23 haneli ID No/Satır No yazılarak bilgiler otomatik olarak çağrılacaktır. Söz konusu alana e-belge ID numarasından farklı bir numara yazılamayacaktır.

3. 0992 kodlu SBİF’in muayene ve düşüm işlemleri serbest bölge programı üzerinde gerçekleştirilecektir.

4. İhracat beyannameleri Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı üzerinde “Gözetim Onayı” verilmesini müteakip gerekli kap/kilo kontrolleri yapılarak otomatik olarak “kapanmış” statüye ilerleyecektir.

Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programının yeni versiyonu ilk etapta 31.10.2017 tarihinde Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde devreye alınacaktır. Teknik ve fiziki altyapısı hazır hale getirilen diğer serbest bölgelerde ise giriş ve çıkış işlemlerinin Serbest Bölge Giriş-Çıkış Programı üzerinden yapılabilmesini teminen gümrük idarelerine ayrıca bildirimde bulunulacaktır. Konuya ilişkin olarak hazırlanan detaylı iş akışı ekte yer almakta olup, programa dair görsel anlatımın yer aldığı “Serbest Bölge İşlemleri Kılavuzu” Bakanlığımızın web sitesi ve GTB intranet portalı üzerinde yayımlanacaktır.

Serbest Bölge İşlemleri Yükümlü Kılavuzu