Share This Post

Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri.

Serbest Bölgeden Yapılan  İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri.

Serbest bölgelerden yapılacak ithalat işlemlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığından alınan 24.11.2017 tarih ve 29826697 sayılı yazıda özetle; serbest bölgeden Türkiye’ye sevk edilen eşya için kullanıcıların işyeri ile serbest bölge gümrük kapıları arasında navlun ve sigorta masrafı gerektirecek bir mesafe olmadığı gibi serbest bölgede navlun ve sigorta yapılması yönünde de bir uygulama bulunmadığı, ayrıca serbest bölgelere yurtdışından getirilen eşyanın bölgeye girişi CIF değeri üzerinden yapıldığından Türkiye’ye sevk edilecek eşyanın yurtdışından serbest bölgeye ulaştığı anda oluşan değeri içinde zaten navlun ve sigorta giderlerinin bulunduğu, bölgede oluşan maliyetin CIF fiyata ilişkin unsurları da kapsadığı, nitekim bu konu ile alakalı olarak Danıştay 7. Dairesinin kararlarında da aynı gerekçelerle serbest bölgede oluşan kıymetin CIF kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu itibarla, serbest bölgeden Türkiye’ye çıkarılan eşya için düzenlenen faturaların CIF unsurları kapsaması sebebiyle oluşan kıymete ayrıca sigorta ve navlun bedeli eklenilmemesinin gerektiği değerlendirilmektedir.

Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri