Share This Post

SERBEST BÖLGELERE VEYA GÜMRÜK ANTREPOLARINA GİRİŞ İÇİN VEYA GEMİ KUMANYACILIĞI İÇİN GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN VETERİNER KONTROLLERİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/20)

gumruk-islemleri
MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
b) Beyanname: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve bu Tebliğin EK-1’inde yer alan belgeyi,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
(2) Ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevk edilen uygun olmayan ürünlerin sevkiyatlarına veteriner giriş belgesi ve EK-1’deki beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde ülkeye giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.
(3) Bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla gönderilen uygun olmayan ürünlerin tüm sevkiyatlarına EK-1’deki beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde antrepodan sorumlu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
b) Her bir sevkiyat için, veteriner giriş belgesinin ve beyannamenin özel referans numarası.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
b) Kaynaklarını ve varışlarını doğrulamak için depolama sırasında sevkiyatların belge ve kimlik kontrollerinin yapılması,
c) Antrepolardan gönderilen tüm sevkiyatların ilgili belgeler ile çıkış yaptığının kontrol edilmesi,”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
Beyanname
MADDE 9 – (1) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tesisler yetkili makamın gözetimi altına alınır.
(2) EK-1’de yer alan beyannameyi temel alan belge, farklı menşein sevkiyatlarından elde edilen ürünleri içeren bir sevkiyat için kullanılabilir.
(3) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen menşe noktasının yetkili makamını bilgilendirme yukarıda açıklanan beyannameyi temel alan belge yoluyla olur.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı: 12/11/2016 – 29886

Eki için tıklayınız