Share This Post

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HK. (Ekmeklik Buğday)

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HK. (Ekmeklik Buğday)

Bilindiği üzere, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi uyarınca; makarna ve şehriye ihracatına yönelik dahilde işleme izin belgesi (DİİB) talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınmakta olup, münhasıran Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta ise; · Adi buğdayın (ekmeklik buğday), eşdeğer eşya olarak ithalatının yapılmaması (belge kapsamında ithalatın ihracattan önce gerçekleştirilmesi veya ihracat sonrasında yurt içinden alım yapılması), · İhraç ürününün bünyesinde azami %30 oranında adi buğday kullanılması,  İhraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi, kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen makarna ve şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilmektedir. Ayrıca, bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranmaktadır. Öte yandan, son dönemde ekmeklik buğdayın yurtiçi ve yurtdışı teminindeki koşullar ve sektörden alınan talepler göz önünde bulundurularak;

· 18/10/2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan,
· Halihazırda açık statüde bulunan,
· Afrika ülkelerine makarna ihracatı öngören ve belge süresi bulunan,
DİİB’ler kapsamında, 01/01/2018 tarihinden önce Afrika ülkelerine gerçekleştirilen makarna ihracatı karşılığında münhasıran eşdeğer eşya olarak adi buğday (ekmeklik buğday) ithalatına imkan tanınmıştır.

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HK. (Ekmeklik Buğday)

Kanak : OAİB