Share This Post

Tayland menşeli “Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik, Tayland menşeli Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler (lateks iplik) için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Tayland menşeli “Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik, Tayland menşeli Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler (lateks iplik) için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/26) (21.11.2017 t. 30247 s. R.G.)

 

Bu Tebliğin amacı, Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. ve Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Tayland Krallığı (Tayland) menşeli “Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik Tayland menşeli Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler (lateks iplik) için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

4007.00 GTP’i altında sınıflandırılan vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplere 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/23) ile Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler ithalinde Natural Rubber Thread Co. Ltd için CIF bedelin %4,37’si, diğer firmalar için de CIF bedelin %8,75’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuş olduğundan, yapılan inceleme sonucunda NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Tayland menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171121.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171121.htm

Tayvanı (Tayvan) menşeli “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi