Share This Post

Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/3) (10.08.2019 t. 30858 s. R.G.)

Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/3) (10.08.2019 t. 30858 s. R.G.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’in Ek-1’inde yer alan tabloya aşağıdaki R-138 ila R-147 numaralı satırlar eklenmiştir.

R-138Duyulabilirliği Az Karayolu Taşıtlarının (QRTV) Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme
R-139Fren Destek Sistemleri (BAS) ile Donatılmış Binek Araçların Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme
R-140Elektronik Kararlılık Kontrol (ESC) Sistemleri ile Donatılmış Binek Araçların Onayı ile ilgili Teknik Düzenleme
R-141Lastik Basınç İzleme Sistemleri (TPMS) ile Donatılmış Araçların Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme
R-142Motorlu Araçlara Lastiklerin Takılması ile İlgili Teknik Düzenleme
R-143Ağır Hizmet Araçları ve Dizel Motorlarına Sonradan Takılacak (Retrofit) Olan Çift Yakıtlı Ağır Hizmet Motor Sistemleri (HDDF-ERS) ile İlgili Teknik Düzenleme
R-144Kaza Durumu Acil Çağrı Sistemlerine (AECS) İlişkin Teknik DüzenlemeIa. Kaza Durumu Acil Çağrı Aksamları (AECC)Ib. M1 ve N1 Kategorisi Araçlara Takılmak Üzere Tasarlanmış Kaza Durumu Acil Çağrı Cihazları (AECD)II. Onaylanmış Tipte AECD ile Donatıldıklarında Araçların Kaza Durumu Acil Çağrı Sistemleri (AECS)III. Onaylanmamış Tipte AECD ile Donatıldıklarında Araçların Kaza Durumu Acil Çağrı Sistemleri (AECS)
R-145Isofiks Bağlantı Sistemleri, Isofiks Üstten Bağlantı Aparatları ve i-Size Oturma Konumlarına İlişkin Araçların Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme
R-146L1, L2, L3, L4 ve L5 Kategorisi Hidrojen Yakıtlı Araçların Güvenlikle İlgili Performansı Hakkında Bu Araçların ve Aksamlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme
R-147Tarım Araçlarının Mekanik Bağlantı Elemanlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.