ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ.

Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ.
2 Haziran 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31499 (Mükerrer)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MADDE 1 – 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Birinci madde ile yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin onaylanmış kuruluşların gözetim ve izleme süreçlerine ilişkin hükümleri 27/5/2024 tarihine kadar uygulanmaya devam eder.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Share This Post