Share This Post

Ticaret Bakanlığından Döner Sermaye Tahsilatlarına İlişkin Duyuru.

Ticaret Bakanlığından Döner Sermaye Tahsilatlarına İlişkin Duyuru.

Bakanlığımız döner sermaye faaliyetleri kapsamında Laboratuvar Tahlil Ücreti ve Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür Ücretleri tahsilatları 3 kamu bankasıyla (Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank) yapılan protokoller çerçevesinde kurumsal tahsilat yoluyla, TAREKS ücretleri ise Halkbank ve Vakıfbank’ta açılmış hesaplar üzerinden tahsil edilmektedir.

Bakanlığımız döner sermaye faaliyetleri kapsamında tahsil edilen TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Laboratuvar Tahlil Ücreti (Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil başvuruları dahil) tahsilatları için yeni bir altyapıya geçilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

14 Haziran 2021 itibarıylauygulamaya başlanacak olan yeni yapıda, tahsilatların tamamı kurumsal tahsilat yoluyla yapılacak olup;
– TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil ücretleri için yükümlüler tarafından https://dst.ticaret.gov.tr üzerinden tahakkuk oluşturulacak ve bu tahakkuk numarasıyla,
– Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan normal laboratuvar tahlil ücretlerinde ise ilgili muayene memuru tarafından LARA sistemi üzerinden tahakkuk oluşturulacak ve yükümlülerce ister bu tahakkuk numarasıyla isterlerse de beyanname numarasıyla,

Bahse konu ücretleri 3 kamu bankasında bulunan kurum ödemeleri/kamu tahsilatları v.b. adlar altında yer alan “TASİŞ-Döner Sermaye Tahsilat” kurumsal tahsilat hesabına yatırılabilecektir.

Diğer taraftan, adı geçen Bankalarla gerekli entegrasyon işlemleri için mevcut tahsilat yapısına 12 Haziran itibariyle bloke konulması gündemde olduğundan, işlemlerde aksamaya mahal verilmemesi amacıyla ilgililerce planlamaların bu tarihler/değişiklikler göz önünde bulundurularak yapılması önem arz etmektedir.

Kaynak : Ticaret Bakanlığı