Share This Post

TOBB Çin’e gönderilen ürünlere ait ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili duyurusu

TOBB

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Tarih : …/…/2015

Sayı : …/0412

Konu : Ülkemizden ÇHC’ye İhraç Edilen Ürünlerin Ahşap Paketlemeleri

15.08.2016 15317

ODA GENEL SEKRETERLİKLERİNE

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 05.08.2016 tarihli ve 43143608-942.01.02-2016/11254775 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, ülkemizden Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihraç edilen ürünlerin ahşap paketlemelerine ilişkin yazının Pekin Büyükelçiliğimizce iletildiği bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda özetle, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihraç edilen ürünlerin paketlendiği ahşap malzemelerin Çin Halk Cumhuriyeti’ne girişleri sırasındaki denetimlerde bazı sorunların tespit edildiği, örneğin ahşap paketleme maddeleerinde kabukların ayrıştırılmadığı, zararlı canlılarla (haşere) karşılaşıldığı ve paketlemelerde IPPC (International Plant Protection Convention) işaretine rastlanmadığı, Çin Halk Cumhuriyeti Giriş-Çıkış Denetim ve Karantina Bürosu’nun bahsekonu paketlerde dezenfektasyon (fumigation) işlemi uyguladığı ve söz konusu ürünlerin ülkemizden çıkışlarında daha fazla özen gösterilmesinin beklendiği ifade edilmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.