ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

TPKK- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenleyen Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı..

TPKK- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenleyen Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı..

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.