Share This Post

TS 1027 CIVATALAR, TIRTILLI BAŞLI – METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/27)

TS 1027 CIVATALAR, TIRTILLI BAŞLI – METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/27)

 TS 1027 “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik Vidalı”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 2/4/2015 tarihli toplantısında revizyonu yapılan ve yayımına karar verilen TS 1027 (Nisan 2015) “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. MEVZUATIN TAMAMI İÇİN>>>>