Share This Post

TS 3798 ANAHTARLAR-RAKORLAR VE BENZERLERİ İÇİN-METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/13)

TS 3798 ANAHTARLAR-RAKORLAR VE BENZERLERİ İÇİN-METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2019/13)

Bu Tebliğin amacı, TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. Devamı için tıklayınız…