Share This Post

TUNUS TARAFINDAN ALINAN ÖNLEM

TUNUS TARAFINDAN ALINAN ÖNLEM

iSTANBUL iHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından yapılan duyuruda; Tunus tarafından 2018 yılı Bütçe Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca, Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması eki Liste II kapsamı Türkiye menşeli ürünlerden 33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85 fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin %90’ı oranında istisnai gümrük vergisi uygulanması ve bu uygulamanın Ocak 2018’den itibaren iki yıl sürdürülmesi, sonraki üç yıl eşit oranlarda kademeli olarak indirilerek kaldırılacağının öngörüldüğü hususu ilgi’de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu defa Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 14.02.2018 tarihli yazıda;

Tunus Ticaret Müşavirliği’nden alınan malumata göre, Tunus 2018 Gümrük Tarife Cetveli‘nin Tunus Maliye Bakanlığı’nın http://www.douane.gov.tn/index.php?id=1057 adresinde 12 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayımlandığı bildirilmektedir.

Ayrıca bahse konu düzenleme çerçevesinde Tunus Ticaret Müşavirliğimizin, Tarife Cetveli‘nin ithalatta alınan gümrük vergisi ve diğer vergilere ilişkin 6’ncı sütununa dair ekli açıklama notunun ihracatçı firmaların vergi hesaplamalarında yol gösterme amaçlı olarak iletildiği belirtilmektedir.

Tunus Gumruk Tarife Cetveli 6. Sutunu (1 Sayfa)