Share This Post

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Bu çalışmada, Türkiye’nin üretim becerilerinin geçirdiği evrim, ECI değerleri ile analiz edilmiştir. 1964-2016 dönemi için ihracatın niteliği zaman içerisinde incelenirken Türkiye’nin geçmiş dönüşümünü özellikle 2000’lerin başındaki iktisadi ve siyasi istikrarının üretime pozitif etkisini doğrular bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Diğer bir yandan 2014 sonrası Türkiye’nin ihracatında nitelik kaybı tespit edilmiş, bu tespiti takiben kaybın nedenlerine odaklanılmıştır.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı