Share This Post

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili son tebliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a 10 maddelik bir çözüm paketi sundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili son tebliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a 10 maddelik bir çözüm paketi sundu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili son tebliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a 10 maddelik bir çözüm paketi sundu. İhracatçılar, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirme süresinin 180 günden 360 güne çıkarılmasını ve söz konusu bedellerin de yüzde 80’inin bankaya satılma zorunluluğunun yüzde 40’a çekilmesini istiyor.

Resmi Gazete’de 4 Eylül’de yayımlanan tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesi sonrası doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi karara bağlandı.

Tebliğin yayımlanmasının ardından TİM ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu gelişmenin detayları hakkında ihracatçı firmalarıyla geçen hafta basına kapalı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Açıklamaya göre Gülle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la yaptıkları görüşmede tebliğ ile ilgili 10 çözüm önerisi sunduklarını söyleyerek, “Öneriler arasında ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirme süresinin 180 günden 360 güne çıkarılması, söz konusu bedellerin de yüzde 80’inin bankaya satılma zorunluluğunun yüzde 40’a çekilmesi var” dedi.

Gülle, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinin 2008 yılına kadar zorunlu olduğunu, bu tarihe kadar 100,000 doları aşan bedellerin süresi içerisinde yurda getirilmemesi durumunda kambiyo mevzuatına göre ceza uygulanabildiğini hatırlatarak, “Bu zorunluluk 8 Şubat 2008’de Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle kaldırıldı. İhtiyaç duyulması halinde düzenleme yapma yetkisi ise Bakanlığa verilmişti” dedi.

Bakan Albayrak’a 10 çözüm önerisi sunuldu

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu dönemden daha çok ihracat ile çıkılacağını belirten Gülle, Albayrak’a 10 adet çözüm önerisi sunduklarını belirterek, bu önerileri şöyle sıraladı:

* İhracatçıların daha uzun vade ile çalıştıkları müşterilerini kaybetmemeleri için 180 günlük süre 360 gün olarak değiştirilmeli.

* İhracat bedelinin bankaya satılması zorunlu olan yüzde 80’lik kısmı yüzde 40’a çekilmeli

* Kâr marjı düşük sektörlerde kambiyo zararı oluşma tehlikesi nedeniyle, ihracat bedellerinin dövize çevrilmesinde döviz kuru sabit tutulmalı

* Transit ticaret, özel fatura ile ihracat (bavul ticareti) ve mikro ihracat kapsamında yapılan ihracatın tebliğ kapsamına girip girmediği netleştirilmeli

* Serbest bölgelerin KKDF düzenlemesinde olduğu gibi döviz kredi işlerinde de ‘yurt içi’ olarak değerlendirilmeli

* Tebliğ hükümlerinin altı ay olan geçerlilik süresi uzatılmamalı

* Tescil tarihi, fiili çıkış tarihi, ihracat bedelinin yurda geliş tarihi gibi konularda oluşabilecek tereddütler ihracatçımız lehine giderilmeli

* Güvenilir bankacılık sistemi olmayan ülkelerle yapılan ihracat işlemlerinde, dövizin yurda getirilmesinde bizleri koruyan yöntemler ortaya konulmalı

* Döviz kurlarında rekabetçi ortam olmaması nedeniyle paranın başka bankaya transfer edilip satılabilmesine imkan tanınmalı

* Bu tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında ihracat rayiç bedelinin yüzde 5’i kadar idari para cezası yaptırımı makul bir düzeye indirilmeli.

Gülle, Bakan Albayrak’ın bu taleplerin tebliğle karşılanabileceğini ifade ettiğini söyleyerek, “Nitekim 6 Eylül tarihli bir yazılı talimat ile fiili ihracı tebliğ öncesinde yapılmış fakat tahsilatı tebliğden sonra yapılacak işlemler kapsam dışında tutuldu. Ayrıca, ihracatçının ithalat bedeli ve
kredi ödemelerinin de ihracat bedelinin alışı yapılmadan bankalarca mahsup edileceğine dair bir düzenleme yapıldı” diye konuştu. Kaynak : Dünya gazetesi