Share This Post

Türkiye menşeli insan tüketimine uygun çift kabuklu yumuşakçaların 31.12.2017 tarihine kadar AB ne ithalatına izin verilmeyecek. (2017/129 sayılı AB Komisyonu Uygulama Direktifi)

Türkiye menşeli insan tüketimine uygun çift kabuklu yumuşakçaların 31.12.2017 tarihine kadar AB ne ithalatına izin verilmeyecek. (2017/129 sayılı AB Komisyonu Uygulama Direktifi)

Türkiye menşeli insan tüketimine uygun çift kabuklu yumuşakçaların AB ne ithalatında koruma önlemleri uygulanması hakkında Direktifte; AB üyesi ülkelerin, Türkiye menşeli canlı, soğutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş çift kabuklu yumuşakçaların (insan tüketimine uygun olanlar) ithalatına izin vermeyeceği bildirilmiştir. AB Komisyonu Uygulama Direktifi – 2017/129 ile ana yönetmeliğin uygulama bitiş tarihi 31/12/2017 tarihine uzatılmıştır.

CELEX_32013R0743_EN_TXT