Share This Post

Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğleri 10 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla (ev tipi soğutucularda/ lambalarda/ ayakkabılarda/oyuncaklarda değişenler)

Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğleri 10 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla (ev tipi soğutucularda/ lambalarda/ ayakkabılarda/oyuncaklarda değişenler)

2017 Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri  kapsamındaki ürünlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden, tabi oldukları teknik mevzuata uygunlukları yönünden denetime tabi tutuldukları, 10 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla;

– 2017/9 sayılı ÜGD Tebliği’nin Ek-2’sinde yer alan ev tipi soğutucular ile lambalara yönelik enerji verimliliği denetimlerine başlanacağı,

– 2017/18 sayılı ÜGD Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, ayakkabı cinsi ürünlerin ftalat içeriğine ek olarak Dioktiltin (DOT) ve KROM 6 içeriklerine ilişkin de teste gönderilmesi uygulamasına başlanacağı,

– 2017/10 sayılı ÜGD Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne göre imalatçının düzenlemekle yükümlü olduğu belgeler arasında yer alan “AT Uygunluk Beyanı” nın firmalar tarafından ibraz edilmesi gerekecek.