Share This Post

Vietnam Menşeli Granit’e Dampinge karşı önlem.

Vietnam Menşeli Granit’e Dampinge karşı önlem.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/16)

 Bu Tebliğin amacı, 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/29) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.