Share This Post

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Revize İşlemlerinde Ücret Alınmasına İlişkin Duyuru

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Revize İşlemlerinde Ücret Alınmasına İlişkin Duyuru

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/6

KONU: Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Revize İşlemlerinde Ücret Alınmasına İlişkin Duyuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde yapılan 04.01.2022 tarihli duyuruya göre 01.01.2022 tarihi itibariyle Yatırım Teşvik Belgesi başvuru ve revize işlemlerinde ücretlendirme sistemine geçilmiştir.

Buna göre, teşvik uygulama ve yabancı sermaye genel müdürlüğü 2022 mali yılı birim fiyat listesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

HİZMET ADIÖLÇÜ BİRİMİ2022 BİRİM FİYAT-TL (KDV DAHİL)AÇIKLAMA
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 milyon TL’ye kadar)Adet2.000 TL2012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi.
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 5 – 25 milyon TL arası)Adet5.000 TL2012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi.
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi (Yatırım Tutarı 25 milyon TL üzeri olanlar)Adet10.000 TL2012/3305 sayılı karar uyarınca yatırım destek unsurlarından yararlanabilmelerini teminen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi.
Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi İşlemleriAdet500 TLDüzenlenen yatırım teşvik belgesinin üzerinde yer alan sabit yatırım tutarı, destek unsuru, finansal kiralama izni vb. bilgilerin değişikliklerini, ithal ve yerli makine teçhizat listeleri
güncellemelerini ve belge zayi başvurularını içeren revize başvuruları. (Her bir revize kalemi için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.)

Duyuruda bu listeye ilişkin aşağıdaki notlara yer verilmiştir:

1- Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretlere % 18 KDV dahildir.

2- Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretler peşin alınır. Gerçek veya tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.

3- Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili başvuru esnasında alınan ücret, başvuru yapılan yılın birim fiyatı üzerinden tahsil edilir. Hizmet sonraki yılda tamamlanmış olsa bile yıl içi fiyat farkı uygulanmaz.Ancak başvuru için ayrı, düzenlenecek belge için ayrı ücret alınacağı durumlarda; belge için belgenin onaylandığı tarihteki birim fiyat uygulanır.

4- Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili yapılan müracaat sonrasında işlem yapılması, başvurunun olumsuz sonuçlandırılması, eksik belgenin süresi içerisinde tamamlanamaması, işlem yapılmış başvurunun gerçek veya tüzel kişilik tarafından geri çekilmesi halinde işlem ücretleri geri iade edilmez, sonraki başvurular ve diğer işlemler için kullanılamaz.

5- Birim fiyat listesinde belirlenen tüm hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller, sertifika ve/veya belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez.

6- Belgenin zayi olması halinde yeni belge düzenlenmesinde belge bedelinin tam ücreti alınır.

7- Belge müracaat dosyasında eksik evrak olması durumunda tekrar ücret yatırmadan eksik evrakların tamamlanması için ek süre 30 gün olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.