Share This Post

Yatırım Teşvik Kapsamında muafiyet uygulanan ve uygulanmayan gümrük vergileri

Yatırım Teşvik Kapsamında muafiyet uygulanan ve uygulanmayan gümrük vergileri

YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA TAHSİL EDİLMEYEN VERGİLER:

 1. Gümrük vergisi

*** 2002/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın 4. Maddesi.

***29.06.2021 tarihinde eklenen hüküm ile birlikte kararın 8 nolu ekinde yer alan makine ve tesisatta vergisi muafiyeti sağlamamaktadır.

 1. İlave gümrük vergisi

**Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2016 tarihli 14793290 sayılı yazısı,

 1. KDV

**3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/1-D VE 16/1-a maddesi,

**2012/3305 sayılı yatırımları devlet yatırımları hakkındaki kararın 4. maddesi

 • KKDF

** 88/12944 sayılı KKDF hakkındaki kararın 4/14. maddesi

YATIRIM TEŞVİKLİ MALLARDA TAHSİL EDİLEN VERGİLER

 1. EMY

** Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2019/4008900138 ve 17.02.2020/502329579 yazıları

** 2012/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki karar

Avrupa birliğinden ithal edilen;

 • Bangladeş,
 • Bolivya,
 • Cape Verde,
 • Endonezya,
 • Hindistan,
 • Kamboçya,
 • Moğolistan,
 •  Pakistan,
 • Paraguay,
 • Sri Lanka,
 • Ukrayna,
 • Vietnam

Menşeli mallardan 2017/10926 ve 2018/11799 kararlar kapsamında bulunan ek mali yükümlülükler tahsil edilecektir.

***** Söz konusu mallar için A.TR Dolaşım belgesi ibraz edilmezse ek mali yükümlülük çıkmayacaktır.

 • Amerika Birleşik Devletleri

*** 2018/11973 sayılı karar hükümleri çerçevesinde doğan ek mali yükümlülükler de tahsil edilecektir.

 • DAMPİNGE KARŞI VERGİ:

**2012/3305 sayılı yatırımlar da devlet yardımları hakkında kararda da dampinge karşı vergi destek unsurları arasında sayılmamaktadır

**3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda, YTB kapsamında bulunan malların dampinge karşı vergiden istisna / mal olacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

 • ÖTV

**2012/3305 sayılı yatırımlarda Devlet Yatırımları Hakkında Kararda bulunan destekler arasında yer almamaktadır

 **4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 10/1 maddesi uyarınca, ÖTVye ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu kanunda hüküm eklemek ya da kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenebilmektedir

4, DAMGA VERGİSİ:

** 488 sayılı kanuna ekli II sayılı tablonun “IV Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünü 43. fıkrasına göre; YTB kapsamındaki alım-satım, kiralama, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri ile ilgili işlemler Damga Vergisinden muaf, gümrük beyannameleri ve beyannameye eklenecek belgeler kapsam dışındadır.