Share This Post

Yeni olarak ithal edilen ancak kullanılmış çıkan araçlarla ilgili sorun çözüldü.

Yeni olarak ithal edilen ancak kullanılmış çıkan araçlarla ilgili sorun çözüldü.

Yurt dışından ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkmasından dolayı Gümrük Kanunun 235 inci maddesi gereği  mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların henüz tasfiyesi tamamlanmamış olanlarının  sahiplerine iadesi  12.04.2017/30036 RG de yayımlanan yönetmelik ile mümkün hale geldi.

Bu yönetmeliğe göre :

1-Gümrük idaresince el konulmuş olan araçlar

Söz konusu araçların ilk iktisabı serbest dolaşıma girişte gerçekleşmişse aracın ithalatında ödenen ÖTV tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından gümrük idaresine  bildirilen ödenen ÖTV tutarı esas alınarak hesaplanan yüzde 25’lik tutar ödenirse araçlar üzerindeki tedbir kaldırılacak.Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz 2017’ye kadar Mülkiyetin Kamuya geçirilmesi kararını  veren gümrük idaresine dilekçeyle başvuruda bulunabilecek.

Gümrük idaresinin İncelemesi  sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31 Temmuz 2017 ye  kadar tamamlanması halinde kabul edilecek. Aracın tasfiyesi tamamlanmışsa başvuru reddedilecek. Kanunun geçici 9 uncu maddesi  kapsamına giren bu türden araçların tasfiye işlemleri, 31 Temmuz 2017 ye  kadar durduruldu.

Ödeme, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılacak. Ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler gerçekleştirilerek, araç sahibine iade edilecek. Derdest (görülmekte olan )  davalarda, aracın iade edildiği bilgisi gümrük idaresince ilgili mahkemeye bildirilecek. Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için başvuru sahibinden yıllık 250 lira alınacak.

2-Gümrük idaresince henüz el konulmamış araçlar

27 Ocak 2017’den önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlardan  Gümrük Kanununun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce 31.07.2017 ye kadar gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda ÖTV oranı yüzde 15 olarak uygulanacak.Ödeme süresi içinde araca el konulmayacak ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmeyecek.

3-Başvuru konusu eylem aynı zamanda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ise

5607 sayılı Kanunun  geçici 10 maddesinin  yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihinden önce 5607 sayılı Kanunun  3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle açılan kamu davası kapsamında ise ve de bu geçici 10.maddenin yürürlüğe girdiği 27.01.2017  tarihten önce el konulmuş  ve müsadere kararı verilmemiş ise; (Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması) 31.07.2017 tarihine  kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde el koyma kararı kaldırılarak  el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilecek