Share This Post

Yeni Vergi Kanunları ve SGK Teşvikleri Semineri

Yeni Vergi Kanunları ve SGK Teşvikleri Semineri

İTO tarafından yapılan duyuruda; 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14.00 -17.30 saatleri arasında EK’te yer alan program çerçevesinde İstanbul Vergi
Dairesi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Meslekte Birlik yetkililerinin iştirak edeceği “Yeni Vergi Kanunları ve SGK Teşvikleri Semineri” düzenlenecek olup, ilgilenilmesi halinde iştirakiniz rica olunacağı bildirilmiştir.

Ek’teki linkten detaya
ulaşılabilmektedir. Saygılarımızla.
http://www.ito.org.tr/Toplumail/PRG_KATILIM_FORM.pdf