Share This Post

Yurt Dışından Getirilen Paranın Kaynağını Açıklama;

Yurt Dışından Getirilen Paranın Kaynağını Açıklama;

Yurt Dışından Getirilen Paranın Kaynağını Açıklamayan Yolculara Nasıl Bir İşlem Yapılır?

Yurt dışından getirilen paranın kaynağını açıklamayan yolculara nasıl bir işlem yapılır? Gümrük idaresince açıklama istenildiği halde, herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının anlaşılması halinde, Nakit Açıklama Tutanağı düzenlenir.

Tutanakların bir örneği Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na gönderilir. Ayrıca gümrük idaresi tarafından 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu gereğince; açıklanmayan miktarın yüzde 10’u tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberindeki tüm nakit muhafaza altına alınır. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun uyarınca da Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

S.Kaya E.Gumruk ve Ticaret Mufettisi