ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

İhracat Hizmetleri

ihracat hizmetleri
 • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV(Telafi Edici Vergi)
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, birlik tasdikinin alınması
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye teslim edilmesi
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması