ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Mevzuat Danışmanlığı

Mevzuat danışmanlığı

Mevzuat danışmanlığı sunularak gümrük ve dış ticaret alanındaki gelişmelerin ve yeniliklerin eş zamanlı olarak müşterilerimizle paylaşımını sağlıyoruz.

Bu doğrultuda firmanızın dış ticaretle ilgili yapacağı her türlü yatırımda doğru yönlendirmek, gümrükleme masraflarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak, firma dış ticaret ve muhasebe çalışanlarına eğitim vermek, gümrük idareleri ile olan ilişkilerini olumlu tutmak, dış ticaret ve gümrükle ilgili konularda tüm resmi ve özel kurumlara karşı temsil etmek, dış ticaretle ilgili toplantılara firma temsilcileri ile birlikte katılmak, yurtiçi veya yurtdışı dış ticaret ve gümrük mevzuatlarını firma adına araştırmak, gümrük mevzuatlarında firmanın lehine veya aleyhine gelişen mevzuat değişikliklerinden firmayı haberdar etmek, menşe, kota, kıymet, tarife ve bağlayıcı tarife gibi konularda, uluslararası anlaşmalar ve mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygulamada ihtiyaç duydukları konularda görüş vermek.