Sonradan Kontrol Danışmanlığı

sonradan-kontrol-danismanligi

Sonradan kontrol, beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil olmak üzere eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde veya gümrük idaresinde kontrolü olarak gerçekleştirilebilir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu ve 73 üncü madde hükümlerine dayanılarak, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği 27.10.2008 tarihli 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, fiili uygulaması ise bilindiği üzere 2009 yılında(başlama tarihinden geriye dönük son 3 yılı kapsayacak şekilde) hayata geçmiştir.

Özsoy Gümrük Müşavirliği olarak özellikle denetim öncesi sonradan kontrol kapsamında denetim elemanlarınca risk oluşturulabilecek işlemleriniz ve denetim sırasında gerekli destek verilmektedir. Bu denetim ve danışmanlık hizmetleri ile firmanızın ileride yapılacak kontrollerde yaşanması muhtemel mali, idari ve yargı riskinin önüne geçmesi hedeflenmiştir.

Sonradan Kontrolde dikkat edilecekler

İçsel Denetim Bilgi Formu