Güney Kore STA kapsamında tek geçerli belgenin menşe beyanı olduğu