ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden iplikler” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden iplikler” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.
2 Haziran 2021 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31499

Tebliğ No: 2021/28)

Soruşturma konusu ürün, 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden”dir. Dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore ve Vietnam menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Güney Kore ve Vietnam menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Tebliğ için tıklayınız.

Share This Post